Stichting Verpleegkundige Expertise SuriNed is een Algemeen Nut Beogende Instelling en voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden. Schenkingen aan een ANBI zijn fiscaal aftrekbaar van uw inkomen. Meer informatie over ANBI’s kunt u vinden op www.anbi.nl.

Een ANBI is verplicht de volgende gegevens op internet te publiceren.

Naam: Stichting Verpleegkundige Expertise SuriNed

RSIN: 853105236

Postadres: Havenstraatse Wal 84, 2871 ES Schoonhoven

Mail: info@stichting-surined.nl

IBAN: NL94 ABNA 0446 8768 01

Bestuurssamenstelling:

  • Jimmy Fernandes – Intrim voorzitter
  • Emma Kampman – secretaris
  • Melissa van Velzen – penningmeester

Doelstelling:

De stichting beoogt een samenwerkingsverband aan te gaan tussen verpleegkundigen in Nederland en verpleegkundigen in Suriname met als doel:

  • verbetering van de verpleegkundige zorg in de ziekenhuizen van Suriname
  • bijdragen aan de beroepsontwikkeling en het versterken van eigen kracht van verpleegkundigen in Suriname
  • de kwaliteit van de verpleegkundige zorg in Suriname af te stemmen op evidence based richtlijnen
  • vergroten patiënttevredenheid door verbeteren communicatie tussen verpleging en patiënt/familie in Suriname

Beloningsbeleid:

Alle activiteiten worden uitgevoerd op vrijwillige basis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *