Stichting SuriNed heeft als doel het delen van verpleegkundige expertise met verpleegkundigen in Suriname. In april jl heeft een groep Nederlandse verpleegkundigen en een aantal artsen lessen gegeven in Paramaribo. De onderwerpen waren divers en aangedragen door leidinggevenden en verpleegkundigen uit het Sint Vincentius Ziekenhuis. Voor een grondige voorbereiding zijn veel contacten  gelegd tussen Nederlandse en Surinaamse verpleegkundigen. Verpleegkundigen van gelijke  specialismen bereidden een lesprogramma voor op basis van aangegeven onderwerpen waar belangstelling voor was en ervaren kennistekorten binnen het verpleegkundig domein.

Voor alle verpleegkundigen van Suriname werd een avondsymposium georganiseerd waarbij ruim 200 belangstellenden aanwezig waren. De artsen die meegereisd waren hebben naast scholing aan verpleegkundigen ook artsen en arts assistenten bijgeschoold en een aantal operaties uitgevoerd.

Na een intensieve en leerzame trainingsweek in april 2015 zijn alle betrokkenen gevraagd om een reactie te geven op de ervaringen van die week. Zowel trainers als deelnemers aan de training hebben evaluatieformulieren ingevuld. Daarnaast zijn evaluatiegesprekken gehouden met het management van het RKZ en de medewerkers van afdeling opleidingen. Dat alles bij elkaar leverde veel informatie op voor SuriNed om verder plannen te maken voor het optimaliseren van verpleegkundige expertise in Suriname.

Een van de opvallende zaken was dat verpleegkundigen in het ziekenhuis aardig wat kennis hebben maar moeite hebben met het toepassen van die kennis in de praktijk. Mogelijk heeft het te maken met de structuur van de organisatie waardoor verpleegkundigen onvoldoende uitgedaagd worden om hun kennis toe te passen. Ook lijken medici niet overal goed op de hoogte van de expertise van verpleegkundigen waardoor daar onvoldoende gebruik van gemaakt wordt in het totaal van de patiëntenzorg.

De motivatie van verpleegkundigen en leerlingen is goed; er is een grote bereidheid om te leren en de wens om de patiëntenzorg te optimaliseren. Dat stimuleert SuriNed mede om verder te gaan met het ondersteunen van de Surinaamse collega’s.

Het bestuur van SuriNed heeft besloten om het werkgebied uit te breiden naar andere ziekenhuizen en het verpleegkundige opleidingsinstituut Covab. De eerste contacten hiervoor zijn gelegd en in november 2015 is een volgende reis gepland om met de geïnteresseerde ziekenhuizen en Covab plannen te maken voor verdere samenwerking. Het uitgangspunt van SuriNed blijft dat de Surinaamse collega’s vanaf het begin van de plannen actief betrokken zijn en meedenken over het plan van aanpak. Doel hierbij is dat de activiteiten passend zijn op de Surinaamse situatie en de kans op realisatie en motivatie van de plannen vergroot wordt.

Melissa en Emma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *